Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

HANELOVA SPOLEČNOST

Bärn 2015

ŽIVÁ HUDEBNÍ HISTORIE BÄRN 2015

Živou hudební historii Bärn 2015 finančně podporuje   

Mediální partner 

 
27. 12. 2015
živá hudební historie Barn 2015 
Hanelova společnost a Římskokatolická farnost v Moravském Berouně
zve srdečně na
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

N a v š t i v t e   v ý s t a v u

 

CO JE ČESKÉ, TO JE HEZKÉ

 

24. 10. - 20. 11. 2015

 

MORAVSKÝ BEROUN,  kostel Povýšení sv. kříže

literatura, lidové tradice,  hudba, výtvarné umění

 

LOMNICE U RÝMAŘOVA 

Život na vsi, řemesla, sport

 

Výstava otevřena vždy po telefonické domluvě

Kontakt:  Šárka Drobňáková, 728 051 114 , Moravský Beroun

                    Anna Kyselová, 775 301 316, Lomnice u Rýmařova

 

 

Živou hudební historii Bärn 2015 finančně podporuje 

 

Mediální partner  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

F L O S    F L O R U M

 

KVĚT KVĚTŮ MEZI LILIEMI

 

Písně a skladby k oslavě patrocinia kostela Nanebevzetí Panny Marie

aneb Mariánské nocturno při svíčkách

 

H A N E L   C O L L E G I U M

 

Šárka Drobňáková Svěntá - um.vedoucí, zpěv

Tamara Margholdová - sopránová, altová, tenorová flétna, zpěv

Andrea Kovářová - violoncello

Tomáš Doležal - kytara

 

Sobota 15. 8. 2015 ve 20:00 hodin

Moravský Beroun, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

V s t u p n é  d o b r o v o l n é

srdečně zvou pořadatelé

Šárka Drobňáková Svěntá, Hanelova společnost a Římskokatolická farnost v Moravském Berouně

 

Živou hudební historii Bärn 2015 finančně podporuje 

Mediální partner  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SVATOANENSKÉ MUZICÍROVÁNÍ

Poutní kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny ve Staré Vodě

 Neděle 26. 7. 2015 od 14 hodin

HANEL COLLEGIUM, um. vedoucí Šárka Drobňáková Svěntá

Písně oslavné, prosebné a děkovné 15. - 18. stol.

k oslavě Panny Marie, sv. Jáchyma a Anny

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V  D u c h u  a  v  P r a v d ě

 

600 let od upálení Mistra Jana Husa

připomínka boje za Pravdu

 

Cyril a Metoděj, Mistr Jan Hus, Václav Havel

Tři pravdy a poselství pro dnešní dobu

 

Sobota 27. června 2015 od 15 hodin 

vernisáž výstavy v kostele Povýšení sv. Kříže

v Moravském Berouně 

 

Literární večer ve výchovně vzdělávacím centru od 17 hodin

Mistr Jan Hus -  Prof. Ctirad Václav Pospíšil Th.D.

Cyril a Metoděj - P. Oldřich Máša

Václav Havel - Anna Zonová

 

Výstava a literární večer bude doplněn  písněmi

z Jistebnického kancionálu, jejichž autorství je připisováno Mistru Janu Husovi 

a ze Svatoroční muziky A. Michny z Otradovic

v podání Šárky Drobňákové a Hanel collegia

 

Vzpomínkové odpoledne je další aktivitou celoročního projektu

Živou hudební historii Bärn 2015 finančně podporuje

a mediálně Olomoucký deník

 

Výstavu je možno shlédnout vždy po předchozí telefonické domluvě

 

na tel. č. 728 051 114

 

_______________________________________________________________________________________

 

Pojďte s námi ozdobit

Královskou studánku ve Staré Vodě

 

S t u d á n k o ,  r u b í n k o.....

 

Letnice, Boží hod svatodušní, ukončení velikonočního období,

věnčení studánky  kvítím, svěcení pramene a vody ve studánce,

vaječina na faře v Moravském Berouně

 

SLAVNOSTNÍ MŠE SVATODUŠNÍ

Stará Voda - poutní kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny,

a Královská studánka 

Neděle 24. května 2015 od 12 hodin

Vaječina na faře v Moravském Berouně od 15 hodin

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Velikonoční výstava moravského lidového umění a tradic

Když se hory zelenaly

kostel Povýšení sv. Kříže v Moravském Berouně

 22. 3. - 10.4. 2015

otevřeno každý den od 16:30 do 18:30 hodin

nebo po telefonické domluvě na tel: 728 051 114

 

 

Vernisáž a po té  každá jednotlivá prohlídka je uvedena a doplněna ukázkami lidových nápěvů a písní s předvelikonoční a velikonoční tematikou spojující se s tradicemi oslav svátků jara v podání autorky projektu

"Živá hudební historie Bärn 2015 " Šárky Drobňákové 

plakát zde:

 

foto: rajče.net.cz  "Když se hory zelenaly"

 

 

ŽIVOU HUDEBNÍ HISTORII BÄRN 2015 FINANČNĚ PODPORUJE 

MEDIÁLNÍ PARTNER OLOMOUCKÝ DENÍK

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

2  0  1  4 

 

Vánoční hra z Lysic 

lidová hra o narození  Páně

 

účinkují děti se svými rodiči, mládež a dospělí

z Moravského Berouna a okolí

 

23. prosince 2014 v 16 hodin

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravském Berouně

 

Srdečně zveme všechny,

kdo si chtějí chvilinku odpočinout

a zpříjemnit okamžiky příprav na vánoční svátky

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  SVATÝ VÁCLAVE,

 VÉVODO ČESKÉ ZEMĚ ...

 

  Slavnostní komponovaný pořad k oslavě patrona  české země  

 

  Účinkují  

  Šárka Svěntá Drobňáková - zpěv  

  Tamara Margholdová  

  sopránová, altová, tenorová, příčná flétna, zpěv   

  Andrea Kovářová - violoncello  

  Jan Škopík - varhany 

 

 Zazní písně a skladby oslavné, děkovné i prosebné 

nejen v rámci oslav Roku české hudby  

 

 

  Neděle 28. září 2014 v 17:00 hodin  

  Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravském Berouně  

 

 Vstupné:  100 / 50 Kč 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

          

 

Zveme na výstavu


Luděk Adámek a Luboš Dostál    

 

kostel Povýšení sv. Kříže v Moravském Berouně

červenec a srpen 2014

otevřeno v červencových a srpnových nedělích

od 16:00 do 18:00 hodin
nebo po telefonické domluvě - Lubomír Dostál, 776 565 625

TOPlist