DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

HANELOVA SPOLEČNOST

HANELOVA SPOLEČNOST

 

"Nejlepším učitelem moudrosti a ctnosti je láska"
(Euripides)

 

 

Svatý Tomáš Akvinský  / 1270 /   jednomu studentovi
Zlaté rady  "andělského doktora",  jednoho z největších filosofů  a teologů,  
zůstávají platné i v dnešní době:

1. Nenoř se ihned do oceánu vědomostí,  nýbrž přibližuj se k němu po menších říčkách. 

   Je moudré postupovat od snadnějšího k obtížněžnějšímu.

2. Hovoř a  zapojuj se do disputace až po zralé úvaze.

3. Vysoce si ceň čistého svědomí.

4. Nikdy nezanedbávej modlitbu.

5. Chceš-li čerpat z  "Božího vinného sklepa",  musíš rád pobývat sám ve své cele.

6. Na každého se tvař vlídně.

7. Nestarej se o záležitosti, do nichž ti nic není.

8. Nechovej se ke každému příliš důvěrně, neboť to plodí jen pohrdání a stává se záminkou

     pro zanedbávání skutečné práce.

9. Neskákej lidem do řečí a nepleť se do jejich konání.

10. Nemrhej časem na nesmyslné rozhovory.

11. Kráčej ve stopách dobrých a svatých lidí.

12. Nevšímej si charakteru přednášejícího, ale zapamatuj si vše užitečné, co říká.

13. Snaž se důkladně pochopit vše, co čteš a co slyšíš.

14. Budeš-li mít o některých věcech pochybnosti, hledej o nich další údaje.

15. Snaž se nahromadit co nejvíce poznatků v malé  "knihovně"  své mysli.

      Musí být tak plná, jak to jen  jde.

16. Nezabývej se záležitostmi, o kterých nemáš pravomoc rozhodovat.

      ( Z knihy Dopisy velkých osobností hříšníkům III ,  Karmel. nakl.)

 

 

Milý člověče, 

každá myšlenka z tohoto šetnáctera je stále aktuální.

Kéž nám přináší radost je postupně a prakticky uvádět do svého života všude tam,

kde se sami budeme pohybovat.

 

Všechny své věrné přátele a známé zdraví zakladatelka Hanelovy společnosti

Šárka Drobňáková Svěntá