DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

HANELOVA SPOLEČNOST

Historie

 

 

 

Historie vzniku hudební společnosti, náplň činnosti
a její dosud realizované aktivity

 

    Založení Hudební společnosti P.Cassiána Hanela vychází  z dlouholetého působení skupiny hudebních nadšenců na kůru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Moravském Berouně. Zpočátku se během roku v rámci liturgických slavností /  advent, vánoce, velikonoce, Boží Tělo, slavnost Nanebevzetí Panny Marie / konaly ve farním kostele, v historických prostorách fary  nebo v kostele Povýšení sv. kříže koncerty, sympozia, výstavy, několikrát  se zde natáčely hudebně historické pořady  do rozhlasu a televize. V této souvislosti se v našem městě vystřídala řada špičkových  našich i zahraničních umělců, barokních orchestrů, vokálních těles, pěveckých sborů apod.

 

    28. ledna 2003 byla hudební společnost oficiálně zaregistrovaná na Ministerstvu vnitra v Praze jako občanské sdružení. Jedním z cílů nově založeného občanského sdružení je oživování tradic hudební kultury, proto nese jméno místního rodáka z Moravského Berouna P.. Františka Cassiána Hanela (*1751 Moravský Beroun – + 1820 Stará Voda) vynikajícího pedagoga a hudebníka. Na prestižním piaristickém gymnáziu v Praze (v dnešní Panské ulici) byl učitelem a rádcem studentu Jakubu Janu Rybovi, budoucímu autorovi České mše vánoční.  Byl to prof. Hanel, který nadaného studenta přiměl k tomu, aby se zajímal o komponování a muzicírování. Později byl prof. Hanel ve Staré Vodě učitelem Jana Evangelisty Purkyně, budoucího světoznámého vědce, který zde studoval před přijetím na Karlovu Univerzitu.

 

      Oživování tradic hudební historie, dokumentace movitých památek a lokalit v oblasti moravsko-berounského regionu, které mají vztah k hudbě, shromažďování movitých a hudebních památek vztahujících se k životu a  působení učitelů a hudebních skladatelů v 18. a 19. stol. v Moravském Berouně a jeho okolí je náplní naší práce.

    Vznikla tradice letních setkání chrámových zpěváků a varhaníků, tradice koncertů na Květnou neděli, jimiž zahajujeme série koncertů v roce, tradice letních koncertů, tradice vití adventních věnců, ve farním kostele i na faře se hráli dobové hry o narození Páně.

18. července 2003 na závěr oslav 245. výročí tažení vojsk generála Laudona přes Guntramovice mohli pozvaní hosté shlédnout na faře dvě ukázky barokních hanáckých oper v originálních hanáckých krojích /1.Marena a Kedrota,  2. Jora a Manda/ .

 

   Uskutečnilo se 10 ročníků týdenních hudebních kurzů nazvaných Letní setkání chrámových zpěváků a varhaníků v Moravském Berouně, zaměřené na oblast duchovní hudby a hudby 16. až 18. stol.  Záznamy závěrečných koncertů jsou zdokumentovány na CD a jsou dokladem pracovní náplně setkání. Na organizaci letních setkání se podílí několik let také Město Moravský Beroun  a ZUŠ v Moravském Berouně. V červenci  2004 a 2005 uspořádala Hudební společnost koncerty se souborem staré hudby AFFETTI z Belgie.

 

    Na ZUŠ v  Moravském Berouně působil v  90. letech vokálně-instrumentální soubor Spem facere, založený zakladatelkou společnosti. Ten se zaměřoval na provozování staré hudby. Členové souboru vystupovali v dobových kostýmech, které  ušila  Šárka Drobňáková Svěntá. Každoročně se  účastnili mezinárodních festivalů pěveckých sborů, Letní školy barokní hudby ve Valticích, Jindřichově Hradci ( do Jindřichova Hradce vozil každoročně mladé muzikanty p.J.Holíček). Podle historických dokumentací byl rovněž zhotoven kroj šternberského panství v dětské velikosti. Takto oblečené děti vždy zahajovaly slavnosti a vítali vzácné návštěvy v Moravském Berouně. 

 

Na všech aktivitách se tehdy podílely finančně nebo organizačně:  

Hudební společnost P.Cassiána Hanela  

Římskokatolický farní úřad

Město Moravský Beroun

Granitol a.s.

Moravská expedice

Česká spořitelna

Odborný léčebný ústav

Základní umělecká škola v Moravském Berouně

Ondrášovka, JUMIVO  a jiné drobné podnikatelské subjekty

    V listopadu roku  2007  vydala Hudební společnost P.Cassiána Hanela v Moravském Berouně CD adventních a vánočních písní Z hvězdy vyšlo slunce. Výtvarný návrh na obalu CD – Markéta Dostálová, natočeno členy a příznivci Hudební společnosti P.Cassiána Hanela.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...