DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

HANELOVA SPOLEČNOST

Akce 2010Hudební společnost P. Cassiána Hanela pořádá
Festival staré hudby

"Bärn 2010" 


pod záštitou starosty města Moravský Beroun Ing. Tomáše Ferance
 


 15. srpna  -  28. září  2010hudební večery a koncerty  staré hudby vždy v 19:00 hodin
Neděle 15.8.

9:30   slavnostní bohoslužba a zahájení Festivalu staré hudby "Bärn 2010"
15:00-17:00 "Stavba ve stavbě" kostel Povýšení sv. Kříže

F l o s    f l o r u m  - 
Mariánský hudební večer
Moravský Beroun - kostel Nanebevzetí Panny Marie

účinkují:

zpěv:  Markéta Večeřová

Šárka Drobňáková

Ida Gaidošová

Natálie Drobňáková

Pavel Valenta 

varhany : Ondřej Macek 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 21.8.

A v e    R e g i n a
koncert barokní hudby k poctě Panny Marie Královny
Moravský Beroun - Nové Valteřice

účinkují:

Šárka Drobňáková - zpěv

Tamara Margholdová - příčná, sopránová, altová flétna, zpěv
Petra Machková - Čadová - violoncello
Petra Galasová - kytara

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Neděle  29.8.

"Poutníci středověku"
KVINTERNA   um. vedoucí Hana Blochová
Moravský Beroun - kostel Povýšení sv. Kříže
Program 

 

Středověké písně křesťanských poutníků, Sefardských Židů
a trubadúrů na cestě do Santiaga de Compostela

Criador - Stvořitel,  SB
A virgen de deus madre, CSM
Avrix mi galanica - Otevři miláčku, už bude svítat, SB
Mariam matrem virginem, LV
Cuando el  rey Nimrod - Když král nimrod, SB
Reis glorios, T (Guiraut de Borneilh)
La rosa enflorece - instr., SB
Ynperayritz  gloriosa , LV
Mi madre, la mi madre - Moje matka, SB
Cuncti simus, LV
Aire de mujer - Proč jsem tě nepotkal raději za slunného dne, SB
A que por muy gran, CSM
El rey de Francía - Král francouzský měl tři dcery, SB
Quan l´erba fresq´,  T  ( Bernard de Ventadour)
Morena me llaman -  Říkají mi snědá, SB


 

SB - sefardské balady ze středověkého Španělska, Afriky a Asie, CSM - Cantigas de Sancta Maria, písně k poctě Černé madony montserratské, sborník krále Alfonso X. da Sabia, Španělsko 13. století, LV-Llibre Vermell (Karmínová kniha), středověký sborník kláštera v Montserratu, Katalánsko  14. století, T - písně trubadúrů  z  jižní Francie 12. - 13. století

 

 

 


                  Účinkují:                     

                 Hana  Blochová  - zpěv, středověká harfa
                 Pavel Polášek - šalmaj, santur, kornamusa, píšťaly , flétny, zvířecí roh, zpěv
                 Přemysl Vacek - loutna
                 Milan Bílek  -  bicí nástroje

 Soubor Kvinterna od roku  1994 pravidelně  koncertuje doma i v zahraničí, účastní se evropských hudebních  festivalů , spolupracuje s rozhlasem i  televizí, připravuje hudbu k filmu a divadlu. K hlavní orientaci souboru patří  křesťanská a židovská hudba Evropy 12. - 15. století, hlavně písně ze středověkého Španělska,  Francie, Itálie a Čech. V této souvislosti se zabývá prezentací  orientálních vlivů v hudbě evropského středověku a využívá autentických hudebních nástrojů majících původ v Orientu, jako např. arabská loutna, / ud, perský cimbál / santur  ad. Hraje dvorskou a duchovní hudbu středověkých Čech, zvláště z doby panování  císaře Karla IV.

 Oblíbenými autory 14. století  jsou hlavně G. de Machaut ( Francie ) a F. Landini (Itálie). Zajímavé je též souborové zpracování písní Sefardských Židů ze Španělska, Turecka a Balkánu a synagogálních zpěvů  Aškenázských Židů  ze Střední Evropy. Kvinterna též s oblibou rekonstruuje rituální hudbu inspirovanou středověkými písněmi (např. Věštby Sibyliny,  středověký alchymický cyklus), provozuje vlastní skladby alternativní hudby založené na improvizaci, využívajíce charakteristického zvuku                      středověkých, etnických a bicích nástrojů. Vystoupení mívají i scénický charakter, kdy je hudba spojena  s výrazovým tancem a výtvarným zpracováním scény nebo projekcí ( např.  projekty  Mystica 98,  Alchymia 2000,  Terra Mystica 2002, Mysteria 2006).  Soubor vydal celkem 8 profilových CD. 

      

       www.kvinterna.cz

         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neděle  5.9.

Barokní  večer  při  svíčkách
ANSAMBLE   SERPENS  CANTAT
um. vedoucí Al. Ondrejková - Kučerová
Dvorce na Moravě - chrám sv. Jiljí

 

                                                        

Ansamble Serpens Cantat 

  je soubor specializující se na barokní hudbu italských, německých i anglických mistrů a autorů ovlivněných italskou, německou a anglickou barokní hudební manýrou. Mezi stěžejní repertoár souboru patří skladby Claudia Monteverdiho, Antonia Vivaldiho, Dietricha Buxtehudeho, Georga Friedricha Händela, Georga Philippa Telemanna, Henryho Purcela aj. Soubor vznikl v roce 2008 a má za sebou již mnohá koncertní vystoupení. Členové souboru jsou absolventy či posluchači Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Akademie staré hudby při Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Katedry muzikologie Univerzity Palackého v Olomouci. Soubor hrává jak ve větším obsazení (dvoje housle, dvě flétny, dva soprány, tenor, violoncello či gamba, fagot, loutna a cembalo), tak i v komorním složení ( soprán, tenor, housle, flétna, cembalo).
 Přestože členové souboru pocházejí z různých míst České republiky a mají různé hudební zájmy a preference, spojuje je všechny láska ke staré hudbě.

 

 

Program

Mazák  Alberich       Salve Regina
Vivaldi  Antonio             árie  Domine Deus
Mealli Giovanni Antonio Pandolfi     Sonata prima La Stella
Marini Biagio          Sonata á  3  La Foscarina 
Stradella  Alessandro   Pieta Signore 
Oelschlegel   Johann   Lobelius   Velkopáteční oratorium-árie Ave panis angelorum
Fux Johann Joseph    Čtvrtá suita-Alemane-Courante-Menuet-Gigue
Händel Georg Friedrich    Mesiash - Every valley
Mazák Alberich     Cultus Horamonicus - duet O crux ave spes unica
Telemann Georg Philipp   Sonatina a moll
Mazák Alberich    Cultus Horamonicus - Sub tuum praesidium
Caccini Giulio   Ave Maria
Buxtehude Dietrich    Kantáta   Sicut Moses

 
                                                                       Alice Ondrejková  -  soprán
                                                                       Jan Ondrejka - tenor
                                                                       Blanka Karnetová  -  housle
                                                                       Ondřej Koláčný  -  housle
                                                                       Marie Havlíčková   -  zobcová flétna
                                                                       Gabriela Benešová   -  viola da gamba
                                                                       Kamila Dubská  - cembalo

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Neděle  12. 9.


Nativitas gloriosae Virginis Mariae
SPEM FACERE   vokálně - instrumentální soubor
 um. vedoucí   Š. Drobňáková
Horní Loděnice  - kostel sv. Isidora


Program

Matky Boží slavná Nadaní    A. Michna
Svatební prstýnek    A. Michna
Suita 997 pro kytaru(sarabanda, preludium)  J.S. Bach
Duet 6 ( dolce. largo)   G.Ph.Telemann
Preludium in C    J.S. Bach
Trio sonata (allegro, menuet)   G. F.Händel
Nobilissime Jesu    A. Mazák
Preludium in G    J.S.Bach
Trio sonata (allegro, grave,allegro)  G.F.Händel
Píseň o velebné svátosti    K.V.H. Rovenský
Sonata 8 in F    G.F.Händel
Anno přesvatá    J.J. Božan
Sonata Mi minore (largo, allegro, largo, allegro)  A.Vivaldi
Nitida Stella    J. J. Božan


účinkují

Šárka Drobňáková    zpěv

Petra Čadová  violoncello
Petra Galasová   kytara
Tamara Margholdová    sopránová, altová, příčná flétna, zpěv
Alexandra  Rubešová   sopránová, altová, příčná flétna, zpěv


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sobota 18.9.

Facetum Musicum ( hudební žert)
ENSEMBLE  DAMIAN - T. Hanzlík
K oslavě výročí narození  malíře Ferdinanda Krumholze 1810-2010
Dvorce na Moravě - Turistcentrum   Krumholzovy slavnosti
        V sobotu 18. 9. 2010 si ve Dvorcích  připomeneme  200 let od narození  významného dvoreckého rodáka, věhlasného portrétisty císařských rodin
 
 
Ferdinanda Stanislava Krumholze
* 7. 5. 1810  Dvorce       + 12. 1. 1878  Bern / Švýcarsko

 
                                                                     Průběh slavností
 
    9:00 - 20:00   vystavení autorova obrazu  "Dvorecká Madona"  ( budova fary)
     16:00   život a dílo  F.S. Krumholze  -  přednáší   P. Oldřich Máša ThMgr.  
 

                                                              19:00   Facetum musicum
 
       
 
 


A.Vivaldi, G.F.Händel, A. Lotti, Anonym
Musikalisches Kurzweil-Spiel
 
Hudba/Music:  A.Vivaldi,  G.F.Händel,  A. Lotti
Libreto/ Libretto:   Anonym
Režie/ Stage  Director:   Tomáš Hanzlík
Umělecké nastudování/ Rehearsed by:  Marek Čermák  a  Ensemble Damian
Kostýmy a scéna/Costumes and Set: Vendula Johnová, Tomáš Hanzlík


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Úterý  28.9.


17:00  SVATOVÁCLAVSKÁ slavnostní bohoslužba
 ukončení Festivalu staré hudby "Bärn 2010"


SVATOMICHALSKÁ GREGORIÁNSKÁ SCHOLA
  řídí J. Gerbrich

Moravský Beroun - chrám Nanebevzetí Panny Marie

Cena vstupenky   100,- Kč ,  děti od 10-15 let  50,- Kč
Vstupné na všechny koncerty    450 ,- Kč
Vstupenky  možno zakoupit  v místě konání koncertu nebo hudebního večera

 
  Festival staré hudby "Bärn 2010"  se koná za finanční podpory města Moravský Beroun, Olomouckého kraje, Římskokatolických farností Moravský Beroun, Dvorce, Horní Loděnice, obce Dvorce na Moravě, obce Horní Loděnice mediální partneři: Český rozhlas  Olomouc,  TV NOE,   RADIO PROGLAS 
Druhá polovina léta v Moravském Berouně a okolí bude rozmarná a máte se na co těšit.
 
 
koncert

české barokní duchovní skvosty k poctě sv. Anny

S a n c t a   A n n a

 ora  pro  nobis 

 

 

účinkuje

vokálně- instrumentální soubor 

 S P E M    F A C E R E

um. vedoucí Šárka Drobňáková

    poutní kostel Svaté Anny ve Staré Vodě  neděle  25. července v 17:00

 

vstupné dobrovolné

 

Hudební společnost P. Cassiána Hanela,  město Moravský Beroun, Římskokatolická farnost v Moravském Berouně, Olomoucký kraj, vojenský újezd Město Libavá                                                  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

......a stalo se

 

Skladatelský odkaz hudebních osobností

moravského a slezského klasicismusobota 22. května 2010 v 18. oo hodin
Chrám Nanebevzetí Panny Marie  v Moravském Berouně
 
umělecký soubor MUSICA FIGURALIS řídí Marek Čermák

provedení v  autentické interpretaci na dobové nástroje

 plakát__22.5._musica_figuralis-5.pd f   


program_brn_22.5.2010.doc (2737 KB)   
skladatelský_odkaz_hudebních_osobností
moravského_a_slezského_klasicismu.pdf (2432 KB)   
Děkujeme za finanční podporu a spolupráci 
Krajskému úřadu Olomouckého kraje
městu Moravský Beroun 
Římskokatolickému úřadu v Moravském Berouně