DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

HANELOVA SPOLEČNOST

Bärn 2015

ŽIVÁ HUDEBNÍ HISTORIE BÄRN 2015

Živou hudební historii Bärn 2015 finančně podporuje   

Mediální partner 

 
27. 12. 2015
živá hudební historie Barn 2015 
Hanelova společnost a Římskokatolická farnost v Moravském Berouně
zve srdečně na
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

N a v š t i v t e   v ý s t a v u

 

CO JE ČESKÉ, TO JE HEZKÉ

 

24. 10. - 20. 11. 2015

 

MORAVSKÝ BEROUN,  kostel Povýšení sv. kříže

literatura, lidové tradice,  hudba, výtvarné umění

 

LOMNICE U RÝMAŘOVA 

Život na vsi, řemesla, sport

 

Výstava otevřena vždy po telefonické domluvě

Kontakt:  Šárka Drobňáková, 728 051 114 , Moravský Beroun

                    Anna Kyselová, 775 301 316, Lomnice u Rýmařova

 

 

Živou hudební historii Bärn 2015 finančně podporuje 

 

Mediální partner  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

F L O S    F L O R U M

 

KVĚT KVĚTŮ MEZI LILIEMI

 

Písně a skladby k oslavě patrocinia kostela Nanebevzetí Panny Marie

aneb Mariánské nocturno při svíčkách

 

H A N E L   C O L L E G I U M

 

Šárka Drobňáková Svěntá - um.vedoucí, zpěv

Tamara Margholdová - sopránová, altová, tenorová flétna, zpěv

Andrea Kovářová - violoncello

Tomáš Doležal - kytara

 

Sobota 15. 8. 2015 ve 20:00 hodin

Moravský Beroun, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

V s t u p n é  d o b r o v o l n é

srdečně zvou pořadatelé

Šárka Drobňáková Svěntá, Hanelova společnost a Římskokatolická farnost v Moravském Berouně

 

Živou hudební historii Bärn 2015 finančně podporuje 

Mediální partner  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SVATOANENSKÉ MUZICÍROVÁNÍ

Poutní kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny ve Staré Vodě

 Neděle 26. 7. 2015 od 14 hodin

HANEL COLLEGIUM, um. vedoucí Šárka Drobňáková Svěntá

Písně oslavné, prosebné a děkovné 15. - 18. stol.

k oslavě Panny Marie, sv. Jáchyma a Anny

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V  D u c h u  a  v  P r a v d ě

 

600 let od upálení Mistra Jana Husa

připomínka boje za Pravdu

 

Cyril a Metoděj, Mistr Jan Hus, Václav Havel

Tři pravdy a poselství pro dnešní dobu

 

Sobota 27. června 2015 od 15 hodin 

vernisáž výstavy v kostele Povýšení sv. Kříže

v Moravském Berouně 

 

Literární večer ve výchovně vzdělávacím centru od 17 hodin

Mistr Jan Hus -  Prof. Ctirad Václav Pospíšil Th.D.

Cyril a Metoděj - P. Oldřich Máša

Václav Havel - Anna Zonová

 

Výstava a literární večer bude doplněn  písněmi

z Jistebnického kancionálu, jejichž autorství je připisováno Mistru Janu Husovi 

a ze Svatoroční muziky A. Michny z Otradovic

v podání Šárky Drobňákové a Hanel collegia

 

Vzpomínkové odpoledne je další aktivitou celoročního projektu

Živou hudební historii Bärn 2015 finančně podporuje

a mediálně Olomoucký deník

 

Výstavu je možno shlédnout vždy po předchozí telefonické domluvě

 

na tel. č. 728 051 114

 

_______________________________________________________________________________________

 

Pojďte s námi ozdobit

Královskou studánku ve Staré Vodě

 

S t u d á n k o ,  r u b í n k o.....

 

Letnice, Boží hod svatodušní, ukončení velikonočního období,

věnčení studánky  kvítím, svěcení pramene a vody ve studánce,

vaječina na faře v Moravském Berouně

 

SLAVNOSTNÍ MŠE SVATODUŠNÍ

Stará Voda - poutní kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny,

a Královská studánka 

Neděle 24. května 2015 od 12 hodin

Vaječina na faře v Moravském Berouně od 15 hodin

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Velikonoční výstava moravského lidového umění a tradic

Když se hory zelenaly

kostel Povýšení sv. Kříže v Moravském Berouně

 22. 3. - 10.4. 2015

otevřeno každý den od 16:30 do 18:30 hodin

nebo po telefonické domluvě na tel: 728 051 114

 

 

Vernisáž a po té  každá jednotlivá prohlídka je uvedena a doplněna ukázkami lidových nápěvů a písní s předvelikonoční a velikonoční tematikou spojující se s tradicemi oslav svátků jara v podání autorky projektu

"Živá hudební historie Bärn 2015 " Šárky Drobňákové 

plakát zde:

 

foto: rajče.net.cz  "Když se hory zelenaly"

 

 

ŽIVOU HUDEBNÍ HISTORII BÄRN 2015 FINANČNĚ PODPORUJE 

MEDIÁLNÍ PARTNER OLOMOUCKÝ DENÍK

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

2  0  1  4 

 

Vánoční hra z Lysic 

lidová hra o narození  Páně

 

účinkují děti se svými rodiči, mládež a dospělí

z Moravského Berouna a okolí

 

23. prosince 2014 v 16 hodin

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravském Berouně

 

Srdečně zveme všechny,

kdo si chtějí chvilinku odpočinout

a zpříjemnit okamžiky příprav na vánoční svátky

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  SVATÝ VÁCLAVE,

 VÉVODO ČESKÉ ZEMĚ ...

 

  Slavnostní komponovaný pořad k oslavě patrona  české země  

 

  Účinkují  

  Šárka Svěntá Drobňáková - zpěv  

  Tamara Margholdová  

  sopránová, altová, tenorová, příčná flétna, zpěv   

  Andrea Kovářová - violoncello  

  Jan Škopík - varhany 

 

 Zazní písně a skladby oslavné, děkovné i prosebné 

nejen v rámci oslav Roku české hudby  

 

 

  Neděle 28. září 2014 v 17:00 hodin  

  Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravském Berouně  

 

 Vstupné:  100 / 50 Kč 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

          

 

Zveme na výstavu


Luděk Adámek a Luboš Dostál    

 

kostel Povýšení sv. Kříže v Moravském Berouně

červenec a srpen 2014

otevřeno v červencových a srpnových nedělích

od 16:00 do 18:00 hodin
nebo po telefonické domluvě - Lubomír Dostál, 776 565 625