DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

HANELOVA SPOLEČNOST

Letní setkání

 

 

Historie Letních setkání chrámových zpěváků a varhaníků v Moravském Berouně

 

    Zakladatelkou této myšlenky a jejím iniciátorem je Šárka Drobňáková Svěntá. V  té době vyučovala na ZUŠ v Moravském Berouně literárně dramatický obor a sólový zpěv. Po absolvování studia na brněnské konzervatoři pak při zaměstnání absolvovala přípravné roční studium na Týnské škole zaměřené na provozovací praxi staré hudby. Tam se seznámila s Bohuslavem Korejsem, který v té době na škole vyučoval intonaci a gregoriánský chorál.

    Myšlenka pozvání pana Korejse do Moravského Berouna byla spojena s praktickým uskutečněním pětidenního hudebního kurzu zaměřeného na zásady správného doprovodu kostelních písní, zdokonalování pěvecké techniky při zpěvu žalmů, gregoriánského chorálu, ordinária i zpěvu vícehlasů. Toto setkání se uskutečnilo poprvé ve dnech 21. - 24. července 1997 za účasti asi 25 zájemců z různých míst naší republiky. Všichni byli ubytováni dle možností na faře, v soukromí a penzionu, pro všechny účastníky se obědy a večeře tehdy vařily také na faře.

    Na 1. letním setkání se zrodila touha pravidelného každoročního setkání chrámových zpěváků a varhaníků, kteří se chtěli zdokonalovat v liturgické praxi.  A z neformálního setkání hudebníků se tedy zrodil promyšlený o organizovaný hudební kurz, na který byli zváni jako lektoři přední odborníci teorie i provozovací praxe hudby nejen duchovní.

Samotná náplň jednotlivých setkání měla vysokou úroveň a výsledkem celodenní práce byla praktická účast všech zpěváků i varhaníků při mši svaté a poslední den na závěrečném koncertě. Zkoušky sboru, individuální výuka a hudebně historické přednášky probíhaly v historických prostorách fary, farního kostela, kostela Povýšení sv. Kříže a  ZUŠ v Moravském Berouně. ZUŠ poskytovala účastníkům také zázemí týkající se ubytování, stravování bylo zajištěno nejprve na faře, s přibývajícími zájemci v jídelně a.s. Granitol a posledních dvou let v hotelu Národní dům.  

Sponzoři: Česká spořitelna, a.s. Granitol, Moravská expedice – Petr Anderle,  Ondrášovka, JUMIVO  ad.

Účastníci hudebních kurzů si hradili ubytování, stravování a kurzovné.  Takto získané finanční prostředky byly použity na náklady za ubytování a stravování lektorů. Zpočátku vyučující lektoři dostávali jen symbolické honoráře, které sotva pokrylo náklady na cestu do Moravského Berouna. 

Z VI., VII. VIII., IX  a  X. ročníku Letních setkání existují záznamy jednotlivých mší svatých a závěrečných koncertů na CD.  Takto zpracované nahrávky jsou historickým dokladem jejich kvality, různorodosti a pestrosti. Krátké záznamy přenášela

      ČT - 10. ročník  přímo v parlamentu.

Je pravdou, že si tyto letní hudební kurzy získaly svou neopakovatelnou atmosférou velkou oblibu  u amatérských hudebníků i profesionálů.  Město Moravský Beroun touto akcí vešlo do podvědomí mnoha nadšenců v oblasti hudby v celé ČR. 

10. ročník Letního setkání chrámových zpěváků a varhaníků  v Moravském Berouně byl posledním uskutečněným pod vedením Šárky Drobňákové Svěnté

 


VI. LETNÍ SETKÁNÍ 2002
účastníci: Doležalová Jana, Palová Kateřina, Gospošová Lucie, Bezecná Jarmila, Vrchlabská Šárka, Vrchlabská Kristýnka, Kvěchová Zuzana, Tomášová Lucie, Fárová Jitka, Valentová Jana, Kolárová Pavla, Szukalská Aneta, Soldánová Kateřina, Kovaříková Magdalena, Kocůrková Jitka, Švancerová Lucie, Drobňáková Šárka, Studená Eva, Fridrichová Květuše, Kocůrek Jaroslav, Němec Petr, Bradáč Václav, Kolář Pavel, Blahák František, Peterek Tomáš, Valenta Pavel
lektoři: prof. Bohuslav Korejs, prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc, PhDr. Václav Dvořák, PhDr Jiří Mlčoch, Mgr. Pavel Rybka,
Ondřej Macek, P. Oldřich Máša

 

CD 2002

     

  1. Nicolaus Bruhns:   Preludium a Fuga e-moll  
  2. Bohuslav Korejs:   Kyrie, Třetí česká mše 
  3. Bohuslav Korejs:   Sláva, Třetí česká mše 
  4. Bohuslav Korejs:   Svatý, Třetí česká mše
  5. Bohuslav Korejs:   Beránku, Třetí česká mše
  6. Bohuslav Korejs:   Žalm 132
  7. Bohuslav Korejs:  Žalm 79 
  8. Bohuslav Korejs:   Svatí Jáchym a Anna
  9. Jan Pieterszoon Sweelinck:   Variace I-VI
10. Jacobus Gallus:   In nomine Jesu
11. Bohuslav Korejs:   Eucharistický sbor
12. Bohuslav Korejs:   Ó beránku nevinný 
13. Bohuslav Korejs:   O krvi Páně 
14. Bohuslav Korejs:   Ecce panis angelorum
15. Bohuslav Korejs:   Litaniae brevissimae
16. Bohuslav Korejs:   O sacrum convivium 
17. Bohuslav Korejs:   Zdrávas, růže skvoucí
18. Jan Křtitel Vaňhal:   Te Deum laudamus
19. Johan Sebastian Bach:   Fuga c-moll

 


VII. LETNÍ SETKÁNÍ 2003
účastnící:  Drobňáková Šárka, Fárová Jitka, Gaidošová Libuše, Gospošová Lucie, Husová Markéta, Hosnedlová Miroslava, Jakešová Jana, Jančová Ludmila, Kocůrková Jitka, Koláčná Anna, Kolárová Pavla, Kovaříková Magdalena, Kvěchová Zuzana, Michailidisová Martina, Stejskalová Iva, Svobodová Jaroslava, Szpyrcová Ivana, Szukalská Aneta, Vrchabská Kristýnka, Vrchlabská Šárka, Blahák František, Bradáč Václav, Marek Jan, Michal Jiří, Peterek Tomáš, Svoboda Ladislav, Valenta Pavel
lektoři: prof. Bohuslav Korejs, PhDr. Jiří Sehnal CsC, Martin Kubát, Lukáš Kubenka,
Ondřej Macek, Michael Pospíšil, Zuzana Vrbová, P. Oldřich Máša

CD 2003

 

 

       

  1.  Johann Jacob Froberger:   Toccata in a
  2. Wolfgang Amadeus Mozart:   Ave Maria
  3. Pietro Paolo Bencini:   Nativitas gloriosae
  4. Pietro Paolo Bencini:   Et misericordia ejus
  5. Pietro Paolo Bencini:   Dum eset rex
  6. Pietro Paolo Bencini:   Leva ejus
  7. Pietro Paolo Bencini:   Regali progenie
  8. Bohuslav Korejs:   4. zpěv k udělování popelce
  9. Bohuslav Korejs:   Ecce panis angelorum
10. František Xaver Brixi:   Seykorka
11. Adam Michna:   Předmluva
12. Adam Michna:   Matky Boží slavná nadání
13. Bohuslav Korejs:   Ave Regina coelorum
14. Bohuslav Korejs:  Adoramus Te
15. Girolamo Frescobaldi:   Canzona dopo L’Epistola
16. Bohuslav Korejs:   Venite ad me

 

 

 


VIII. LETNÍ SETKÁNÍ 2004
účastníci: Bednářová Lenka, Blahák František, Boštík Vojtěch, BradáčVáclav,Brzóska Beata, Byrtusová Ivona, Drobňáková Natalie, Fárová Jitka, Hlavinka Filip, Husová Markéta, Janata Vít, Jančová Kamila, Kocůrková Jitka, Kocůrek Jaroslav, Kolárová Pavla, Kovaříková Magdalena, Kvapilová Tereza, Máčová Alena, Michailidisová Martina, Minksová Věra, Píchová Ivana, Richterová Anna, Rylková Veronika, Szpyrcová Johana, Tučková Zdislava, Uhlíř Václav, Vrchlabská Šárka, Vrchlabská Kristýnka,Valenta Pavel
lektoři: prof. Bohuslav Korejs, PhDr. Jiří Sehnal CsC, P. Oldřich Máša, Michael Pospíšil, Ondřej Macek, Martin Kubát, Lukáš Kubenka, 
Zuzana Vrbová, Boris Miček

 

       

  1. greg. chorál:   Antiphona ad introitum
  2. greg. chorál:   Alleluia
  3. greg. chorál:   Antiphona ad offertorium
  4. greg. chorál:   Adoremus in aeternum
  5. greg. chorál:   Salve, Regina
  6. J.J.Božan:   O gloriosa Domina
  7. J.J.Božan:   Nitida Stella (část)
  8. J.J.Fuchs:   De quovis Sancto, Arie
  9. B.Korejs:   Kyrie, Svatý, Beránku  ze 6. mše
10. A.Michna:   Panenská láska, Svatební prstýnek
11. F.Durante:   Vergin, tutto amor
12. H.Du Mont:   Qui Paraclitus diceris
13. P.P.Bencini:   Suscepit Israel
14. H.Du Mont:   Tristia vestra
15. H.Du Mont:   Hodie si vocem ejus audieritis
16. P.P.Bencini:   Quis sicut Dominus
17. H.Du Mont:   Laudibus cives
18. J.J.Froberger:   Toccata in d
19. W.Boyce:   Grave z Voluntary
20. T.L.Victoria:   Domine, non sum dignus
21. B.Korejs:   Krásy Panny Marie
22. S.Weslley:   Voluntary
23. J.Gallus:   Peccantem me
24. B.Sabadini:   Preambulum g-moll
25. B.Korejs:   Na poděkování

 


IX. LETNÍ SETKÁNÍ 2005
účastníci: Blahák František, Bradáč Václav, Drobňáková Natálie, Franěk Marek, Husová Markéta, Janata Vít, Janatová Julie, Jaremková Monika, Kocůrek Jaroslav, Kocůrková Jitka, Kročková Sylva, Kvapil Dominik, Máčová Alena, Malinová Marie, Maňas Vladimír, Mereďová Berta, Michailidisová Martina, Minksová Věra, Moravcová Jana, Moric Lubomír, Němeček Jan, Píchová Ivana, Polcr Pavel, Radostová Eliška, Radostová Jana, Rajdl Josef, Rucká Pavla, Svobodová Jaroslava, Tučková Zdislava, Valenta Pavel, Vrchlabská Šárka, Zbořilová Kamila
jh: Societas cantu gregoriani et polyphoniae (17-20), Pěvecké kvarteto při katedrále B.Spasitele v Ostravě (21-27)
lektoři: prof. Bohuslav Korejs, PhDr. Jiří Sehnal CsC, Mgr. Vladimír Maňas, Michael Pospíšil, Ondřej Macek, Martin Kubát,
Lukáš Kubenka, Zuzana Vrbová

 

CD 2005

     

  1. P. Alberich Mazák:   Sancta Anna
  2. P. Alberich Mazák:   Missa brevis -  Kyrie ukázka 
  3. Adam Michna:   Laudate Dominum ukázka 
  4. greg. chorál:   Alleluia
  5. greg. chorál:   Credo
  6. J. J. Božan:   Anno přesvatá
  7. P. Alberich Mazák:   Missa brevis  - Sanctus
  8. P. Alberich Mazák:   Missa brevis  - Agnus
  9. greg. chorál:   Illumina faciem tuam
10. J. J. Božan :   Píseň o jménu Ježíše
11. P. Alberich Mazák:   Magnificat ukázka
12. F. Durante:   Vergin, tutto amor
13. B.Korejs:   Má duše ukázka
14. T. L.Victoria:   Domine, non sum dignus
15. B. Korejs:   Litanie brevissimae
16. J. J. Fuchs:   Ave Regina
17. greg. chorál:   Kyrie ukázka
18. greg. chorál:   Sanctus
19. greg. chorál:   Benedictus
20. greg. chorál:   Agnus
21. Speciálník  (1500):   Ave Regina caelorum
22. Franusův kancionál (1505):   Sanctissima, mitisima
23. O. di Laso:   Benedic anima mea
24. O. di Laso:   Iubilate Deo
25. T. L. Victoria:   Ave Maria
26. W. Byrd:   Beata Virgo
27. G. Croce:   O sacrum conviium ukázka


X. LETNÍ SETKÁNÍ 2006
účastníci: Blahák František, Brzósková Beata, Drobňáková Natálie, Franková Irena, Husová Markéta, Jančík Michal, Kocůrek Jaroslav,
Máčová Alena, Michailidisová Martina, Moravcová Jana, Platošová Renáta, Polcr Pavel, Radostová Eliška, Radostová Jana,
Zbořilová Eva
lektoři: Michael Pospíšil, Lukáš Kubenka, Ondřej Macek, Martin Kubát, Zuzana Vrbová, PhDr. Jiří Sehnal, Mgr Vladimír Maňas

CD 2006

 

                                                   

  1. greg. chorál:   Omnes gentes
  2. greg. chorál:   Kyrie
  3. greg. chorál:   Alleluja
  4. greg. chorál:   Ubi caritas est vera
  5. greg. chorál:   Adoremus in aeternum
  6. J. J. Božan:   Zdrávas, Maria Panno
 
7. Alessandro Grandi:   Ave mundi, spes Maria
  8. H. Dupont:   Magnificat
 
9. V. Holan:   Kde jsi, Lásko má
10. D. Zippoli:   Pastorale
11. M. Grancini:   Dulcis Christe
12. G. F. Händel:   Árie z oratoria Mesiáš
13. G. F. Händel:   Sonáta g-mol
14. A. Hofer:   Lauda Jeruzalém
15. G. F. Telemann:   Chrámová sonáta
16. D. Zippoli:   All´Offertorio
17. P. Alberich Mazák:   Laudate de angelis
18. P. Alberich Mazák:   Missa brevis Kyrie
19. A. Michna:   Alleluja
20. P. Alberich Mazák:   Missa brevis - Credo
21. P. Alberich Mazák:   Missa brevis - Sanctus
22. P. Alberich Mazák:   Hymnum dicamus
23. P. Alberich Mazák:   Pater noster
24. P. Alberich Mazák:   Missa brevis - Agnus Dei
25. A. Michna:   Vítej Hosti!
26. P. Alberich Mazák:   Laudate dominum